ວັນສຸກ 23 ທັນວາ 2022
ເລື່ອງລາວຂອງ ໂສນິຕາ [ຟໍເຕ: ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈ.]
ໂສນິຕາມີຄວາມໃຝ່ຝັນ. ຄອບຄົວຂອງລາວກໍມີແຜນສຳລັບຊີວິດຂອງລາວ. ພວກເພິ່ນຮັກ ແລະ ເປັນຫ່ວງລາວຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສູດ ພວກເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ລາວ #ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ເຊີນຮັບຊົມວິດີໂອນີ້! ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າເລື່ອງລາວຈະເປັນແນວໃດ?
ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ